Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba
29 30 31 1 2
3 4
Změna rozpočtu č.3 schválená na ZO dne 29.5.2024
5
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK - Oprava střechy MŠ Záryby
6 7 8 9
10 11
VV - Revitalizace Martinovského rybníka - rozhodnutí
12 13 14 15 16
17 18 19
Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce
20
MÚ Neratovice - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Středočeského kraje -Návrh opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou
21 22 23
24 25 26 27 28
Změna rozpočtu č.4 schválená na ZO dne 26.6.2024
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva, vyhlášky a zákony

Usnesení zastupitelstva, vyhlášky a zákony


Usnesení zastupitelstva

 

Kategorie:


Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Záryby č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č.1/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí  
Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
Obecně závazná vyhláška Záryby č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Záryby  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce 3/2011.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2011 o místních poplatcích  
Příloha číslo 1  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2009 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení  
Mapy  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.  
Změna požárního řádu.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se vydává požární řád obce Záryby.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 3/2004 kterou se vydává požární řád obce Záryby  
Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby  
Vyhláška o závazné části územního plánu obce Záryby  
Postup při poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákona)  

 

Zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon