Ukrajina

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25 26
Finanční úřad - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
27 28 29 30 1
2
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MÚBNLSB Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
3 4
ZÚR - veřejné jednání 6.6.2022: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
Stanovení PÚP, celoroční údržba celém ORP BNL
5 6 7 8
9 10 11
Změna rozpočtu č.2 pro rok 2022
12
Oznámení o záměru č.3/2022 obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
Závěrečný účet Obce Záryby vč. zprávy o výsl. přezkoumání hosp. obce
Zprava o výsl. přezkoumání hosp. obce ve strojově čitelném for. PDF
13 14 15
16 17 18 19 20
Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Návrh opatření ke stanovení změny záplavového území Labe ř. km 826,613-861,769 a výzva k podání připomínek
31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva, vyhlášky a zákony

Usnesení zastupitelstva, vyhlášky a zákony


Usnesení zastupitelstva

 

Kategorie:
Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č.1/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí  
Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
Obecně závazná vyhláška Záryby č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Záryby  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce 3/2011.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2011 o místních poplatcích  
Příloha číslo 1  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2009 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení  
Mapy  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.  
Změna požárního řádu.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterouse vydává požární řád obce Záryby.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 3/2004 kterou se vydává požární řád obce Záryby  
Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby  
Vyhláška o závazné části územního plánu obce Záryby  
Postup při poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákona)  

 

Zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon