Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Záryby
27
Oznámení o fúzi společností VaK Zápy s.r.o. a Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
28 29
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
30 1 2
3 4
KúSk - kormorán - Opatření obecné povahy
5 6 7 8 9
10
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Záryby
11 12 13
ČEZ DISTRIBUCE - výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14 15 16
17 18 19
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20 21 22 23
24
Změna rozpočtu č.6 ze dne 19.10.2022
25 26 27 28 29 30
31
Upozornění na odstávku elektřiny
Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Záryby
1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva, vyhlášky a zákony

Usnesení zastupitelstva, vyhlášky a zákony


Usnesení zastupitelstva

 

Kategorie:


Vyhlášky obce 

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1.1.2024

 

Obecně závazná vyhláška obce Záryby č.2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č.1/2019 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí  
Směrnice č. 1/2017 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  
Obecně závazná vyhláška Záryby č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Záryby  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce 3/2011.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2011 o místních poplatcích  
Příloha číslo 1  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2009 o veřejném pořádku a opatření k jeho zabezpečení  
Mapy  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2008, kterou se stanovuje koeficient pro výpočet daně z nemovitostí.  
Změna požárního řádu.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 2/2007, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se vydává požární řád obce Záryby.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.  
Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 3/2004 kterou se vydává požární řád obce Záryby  
Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby  
Vyhláška o závazné části územního plánu obce Záryby  
Postup při poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen zákona)  

 

Zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon